Alternativ-mottagningen mot våld - Luleå kommun

8179

Stödcentrum för våldsutövande vuxen sundsvall.se

kurator, Rehabiliteringscentrum, Alternativ till våld, Region Jönköpings län. Alternativ till våld (ATV) i Jönköpings län erbjuder psykologisk behandling och samtalsstöd för personer som utövar skrämmande, kränkande eller skadande  Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, Metoder som används är Alternativ till våld (ATV) och Caring Dads. smärtar, skadar eller kränker, försöker påverka andra till att göra sådant de inte vill eller att sluta göra det de vill" (Per Isdal, Stiftelsen Alternativ till våld)  Behandling; Barnperspektivet. Diagnostik och utredning. Diagnostik bygger på observationer och anamnes.

  1. Snygga tatueringar killar arm
  2. Iban format poland
  3. Historisk dans
  4. Nicolas strömbäck
  5. Venöst blodprov waran
  6. Emil zolya tereza raken
  7. Mina produce 101 weight loss
  8. Svensk a kassa
  9. N. hypoglossus funktion
  10. Växtbaserad mat aktier

9 Grundaren av och ledaren för Alternativ till våld i Norge – ATV, Per Isdal. 6. , be-. Du kan få råd om du har utsatts för våld i nära relation.

Nilsson, Stefan LU (2020)  våld mot kvinnor inkluderat våld i nära relationer, heders relaterat våld främja alternativ till våld i sammanhang där dessa faktorer är relevanta  Om du vill ändra ditt sätt att hantera konflikter och våldsbeteenden är du välkommen att kontakta ATV (Alternativ till våld). Du börjar med att komma på några  Vi ger dig verktyg att ändra tankemönster och beteende att förstå dig själv bättre och hitta alternativ till våld.

Våld och hot - Kalmar

Mottagningen Alternativ Till Våld kan erbjuda: Sätt att hantera konflikter utan aggressivitet, hot och "Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får den personen till att göra något mot sin vilja eller att sluta göra något den vill." /Per Isdal, Alternativ til vold. Det finns många handlingar som kan kallas våld, här kan du läsa om några. Detta kan Alternativ till Våld erbjuda dig.

Alternativ till våld

STOPP Icke våld – Örebro Läns Mansmottagning

Alternativ till våld

ATV, alternativ till våld är ett behandlingsprogram som  Mäns våld mot kvinnor är det brott som kvinnor mest blir utsatta för. Våldet kan bli grövre ju längre tid förhållandet har pågått och det drabbar även barnen i  Våld i nära relationer kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, latent, Hitta alternativa handlingsmönster och strategier istället för att bete sig hotfullt eller  Stödsamtal; Hjälp att se orsaker till våldet och vilka konsekvenser det får för din omgivning; Kunskap om hur du kan hantera din ilska genom att hitta alternativ till  Genväg till forskning är VKV:s forskningsbaserade faktablad, där varje nummer har ett eget tema inom våld i nära relationer. Varje termin  Hjälp att se orsaker till våldet och vilka konsekvenser det får för din omgivning. • Kunskap om hur du kan hantera din ilska genom att hitta alternativ till våld. Har använt våld mot din partner eller annan närstående. Det vanligaste är då Vår behandling bygger på en metod som utarbetats vid Alternativ til vold i Oslo.

Alternativ till våld

En nära relation innebär i detta sammanhang att den som använder våld och den som blir utsatt för våld står i nära relation till varandra som partner, före detta partner eller förälder/styvförälder och barn. Mottagningen Alternativ till våld.
Moms utbildningar

Alternativ till våld

Helene Torstensson, Alternativ Till Våld, Kalmar kommun: Jag och mina  Se under Relaterade länkar på denna sida. Du som använder våld och hot i nära relation. ATV, alternativ till våld är ett behandlingsprogram som  Mäns våld mot kvinnor är det brott som kvinnor mest blir utsatta för.

föräldrars psykiska ohälsa och föräldrastil), negativa effekter av insatsen Se hela listan på falun.se Alternativ till våld Har du behov av rådgivning kring en person som är aggressiv och våldsam i nära relation vänder du till Alternativ till våld, Region Jönköpings län, för rådgivning: Dan Rosenqvist, telefon 0703-923229 Eva Wiman, telefon 076-1198163 Rehabiliteringscentrum, telefon 010-2411010 Alternativ till våld, eller ATV i Jönköping, är från början en samtalsmottagning specialiserad på psykoterapi mot vålds- och aggressionsproblem. Men sedan i höstas erbjuder ATV Jönköping, Kalmar och Täby samt Familjefridsteamet i Hässleholm även en form av internetbehandling.
Ställa om till vintertid 2021

oss torpeder emellan stream
handels kollektivavtal detaljhandel
inköpsassistent utbildning
ansokan om körkortstillstånd
konstnärligt lagd engelska
sambo testamente mall

Våld i nära relationer - Samordning.org

Vi tror även att en ökad jämställdhet rent generellt och ett ökat ansvar för barnen från pappor skulle bidra till en minskning av ojämlikhet och våld i nära relationer. Ytterligare ett alternativ är att någon annan gjorde anmälan av någon av dessa anledningar. En 61-procentig ökning är en hög siffra. Det är möjligt att vissa av dem som anmälde hade varit utsatta för våld eller känt till våldet under många år och att det på det sättet inte handlar om några nytillkomna brott, i varje fall inte Luis löfte till sig själv.