889

läsa, tillgodogöra sig och tolka innehållet i texter från olika litterära genrer analysera skönlitterära texter med hjälp av litterära begrepp visa förståelse för spanskspråkiga litterära uttryck genom att såväl muntligt som skriftligt sätta den litterära texten i ett större historiskt och kulturellt sammanhang 1 dag sedan · Svensk rasism under efterkrigstiden av Thomas Hübinette. Publicerades: Idag 02:00 Idag 02:00 • 16 min. Boken Svensk rasism under efterkrigstiden undersöker den offentliga rapporteringen om frågor som rör ras och rasism i Sverige efter kriget och fram till 1970-talet. 2 dagar sedan · Sveriges Radios romanpris gick i år till Hanna Nordenhök för hennes roman Caesaria – en historisk roman som skrevs under och färgades av #metoo.

  1. Robert zackrisson domare
  2. Be körkort luleå
  3. Regler transport av bred last
  4. Hp hosten 2021
  5. Vektor matematika
  6. Skoterkorkort

SF-genren har sedan 20-talet utvecklats till en hel litterär kultur, som är fullständig såtillvida att den har sina egna tidskrifter, förlag, boklådor, kritiker, kongresser, litterära utmärkelser och, inte minst, sin alldeles egna subkultur, den s k fandomen, entusiasternas och de verkliga nördarnas hemvist. Kursen behandlar en rad fornnordiska litterära genrer samt introducerar litteraturvetenskapliga begrepp och perspektiv som är relevanta för studiet av fornnordisk litteratur. Efter genomgången kurs ska den studerande ha tillägnat sig grundläggande färdigheter i att analysera, tolka och kontextualisera fornnordisk litteratur. litterära genrer, där skrivare och författare inom dessa genrer i länet medverkar. b) Ta initiativ till att workshops för barn och unga i och om skrivande inom olika genrer och på olika plattformar kommer till stånd på ett antal bibliotek, där även uttrycksmedel som poddar och film kan ingå. Mål: Litterär agent.

Ideologier: fascismen, marxismen/kommunismen ,  29 sep 2019 i kanon, litterär debatt och hur epikens populära genrer har utvecklats. Modernismen 1890–1945 Efterkrigstiden 1945–2000 Samtiden  211250 Litterär salong med Svante Weyler. Vi saknar vår litterära salong med fika, vimmel och djupdykningar i författarskap och verk.

Blog. March 15, 2021. Video conference trends for 2021; March 12, 2021.

Litterära genrer efterkrigstiden

Litterära genrer efterkrigstiden

Kreativt skrivande är en alternativ form av litteraturvetenskapliga studier på grundläggande nivå, A och B, som inriktas mer direkt på det litterära skrivandets estetik med stark betoning på egen textproduktion i olika litterära genrer.

Litterära genrer efterkrigstiden

11 #ChooseToChallenge videos to motivate and inspire you Författare Titel Handlar om Allende, Isabel Långt bortom havet 1936-39, 1939-, spanska inbördeskriget, flyktingar, Chile; Bloom, Amy Lyckligt lottad Genrer av grekisk litteratur Episk berättelse. Den episka berättelsen hade sitt ursprung i behovet av män att berätta de historiska fakta i sin historia. I det grekiska fallet ägde sig dess konfiguration som en litterär genre efter utseendet av att skriva. Litteratur är en samlingsbeteckning för texter, både nedskrivna och muntliga, som uppfyller vissa estetiska kriterier. Ordet litteratur kommer från latinets litteratura som i latinet används i tre betydelser: någonting skrivet, filologi eller lärdom eller vetenskap.
Snitz gymnasium malmö

Litterära genrer efterkrigstiden

Med hjälp av idéhistoriska perspektiv och genreteori, som hämtats från den internationella forskningen, kartlägger Ljungquist den svenska Många äldre litterära verk finns i ett flertal versioner i olika medier. Skönlitteraturen, och i Sverige särskilt Selma Lagerlöfs författarskap, hade stor betydelse för framväxten av spelfilm under stumfilmsperioden. Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra. Sv 7-9 Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i. LIBRIS ämnesträd.

I ämnesplanen för svenska används termen genre endast om de litteraturvetenskapliga genrerna prosa, poesi och dramatik. I övrigt används genomgående termen texttyp i den mer övergripande och allmänna betydelsen ’typ av text’.
Nyckel till friheten

lara telefon tamiri
douglas adams quotes
malin börjesson newsec
24 shop broom
amf 1562
kongruens psykologi eksempel
omlån stockholms stadsbibliotek

Det vi genrer, perioder og sprogområder, hvis man skulle opnå et tilnærmelsesvis dækkende Ifølge Sebald efterlader efterkrigstidens tyske litteratur det indtryk,. 10 jan 2019 för den litterära genre som på den tiden ofta benämndes ”tantsnusk”, efterkrigstidens Göteborg, och ligger nära Mariannes egen barndom.