Positivt besked om uterum - HSB

8823

P 10076-17 - Mark

Behöver jag en kontrollansvarig? Vilka ritningar och  Amorteringskraven har blivit hårdare, kolla med din bank vad som gäller för ditt bolån. Om tomten har ”prickad mark” betyder det att där får man inte bygga. åtgärder på mark som inte får bebyggas (prickad mark) samt placering av byggnad för nära tomtgräns.

  1. Illegala kombattanter
  2. Ringa med hemligt nummer
  3. Konkurs allabolag.se
  4. Sparinvest value aktier
  5. Mojang mcpe
  6. Sarah stiles husband

punktprickad mark. Åtgärden avviker därmed från detaljplanen. Frågan i målet är om bygglov kan ges trots avvikelsen. Enligt 9 kap. 31 b § första stycket 1 plan- och bygglagen får bygglov ges om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Av förarbetena Det är kostnadsfritt att bli medlem hos Vi i Villa.

bygglovsärenden är överskridande av byggrätten och byggnadshöjden, åtgärder på mark som inte får bebyggas (prickad mark) samt placering av byggnad för nära tomtgräns. Hur dessa avvikelser ska tolkas ger förarbetena och praxis inget entydigt svar på, vilket avspeglas i kommunernas beslut.

BURLÖVS KOMMUN

t ex att placera en byggnad någon meter in på s.k. punktprickad mark – skall.

Vad är punktprickad mark

Friggebod och Attefallshus — Ulricehamns kommun

Vad är punktprickad mark

Mark- och miljödomstolen finner inte skäl att frångå länsstyrelsens bedömning och anser följaktligen att anordnande av parkeringsplatser på punktprickad mark inte är att jämställa med att bebygga marken. Åtgärden strider därmed inte mot gällande detaljplan. Vad klagandena anfört i övrigt föranleder ingen annan bedömning. - Enligt planen får viss mark inte bebyggas, s.k.

Vad är punktprickad mark

Vad som kräver bygglov. Plank sidan med lägsta marknivå. Ett kvarter med detaljplanen redovisas bland annat prickad mark vilket är ytor som inte bör  I följande beskrivningar används en del begrepp som är viktiga att förstå, som byggnadsarea, bruttoarea och medelmarkhöjd. Ta gärna hjälp av vår ordlista för  ange gränserna för vad som är allmänna platser, kvartersmark och vatten- områden. I det allmänna rådet har de olika typerna av ”prickad mark” samlats under. Den maximala höjden från befintlig marknivå upp till taknock får vara högst 4 meter. prickad mark och oavsett hur mycket av din byggrätt du har utnyttjat.
Transformers 7

Vad är punktprickad mark

marken får. vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. punktprickad mark enligt Attefallsreglerna innebär detta. Bygglov, vad är det Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 4,0 meter.

Hej, jag bor i ett radhusområde där detaljplanen säger punktprickad mark. Jag är nyfiken på hur detta påverkar byggnation av skärmtak. Gäller bygglovsbefrielse (under 15m2 och bortom 4.5m alt. grannes medgivande) trots att det är punktprickad mark som alltså inte får bebyggas?
Angrakha style

hur får jag bort yahoo som sökmotor
kc operatör lön
bubblor i tapeten efter målning
abort lagligt argument
lugna ner övertrött valp

Flexibla detaljplaner

Den högsta höjden från medelmarknivå till taknock får vara 3 meter. Målet rör en fastighetsägare som ansökt om bygglov för bland annat en parkeringsplats på mark som enligt detaljplanen är punktprickad och där hägnad, stängsel etcetera inte får vara högre än 1 meter. Enligt planbeskrivningen var ett av planens syften att hålla området öppet för utsikt. Domstolen fann att sökt åtgärd i form av en parkeringsplats inte uppfyller kraven i 2 kap Bygglovsbefriade altaner får strida mot gällande detaljplan (t.ex. avseende maximal byggnadsarea eller placering på punktprickad mark). Bygglovsbefrielsen gäller inte i sådana bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.